Nederlands
Español
Deutsch
English
Catala
 
HomeVertalingenTarievenProef VertalingOpdrachtContact  
 
Disclaimer  

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Sara Hildebrandt onderdeel van Webcontructing. Sara Hildebrandt streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is.


Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Sara Hildebrandt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website http://www.sarahildebrandts.com/ .
 
Het is mogelijk dat via de website van Sara Hildebrandt toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Sara Hildebrandt kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's.
Sara Hildebrandt behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo's.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sara Hildebrandt  is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@sarahildebrandt.com of vul het contactformulier in.

 

Sara Hildebrandt  
Tel: 0620929300 Parkstraat 16
Mobiel: 0620929300 9401 LJ Assen
E-mail: info@sarahildebrandt.com Nederland
KvK: 01108167 Print

Disclaimer | Privacy | Contactformulier